THÔNG BÁO TẠM NGƯNG DỊCH VỤ TRA CỨU THÔNG TIN, TÌM KIẾM, MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU TRÊN WEBSITE THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM.

Kính gửi Quý Bạn đọc

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM sẽ tiến hành 01 đợt nâng cấp máy chủ từ 16h00 ngày thứ năm 11/01/2024 đến 24h00 ngày thứ sáu 12/01/2024.

Trong thời gian này một số dịch vụ trực tuyến và tại chỗ của Thư viện sẽ bị ảnh hưởng như sau:

•  Tạm ngưng dịch vụ Cấp thẻ, dịch vụ Mượn trả tài liệu.

•  Tạm ngưng dịch vụ Tra cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu trên Website Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đọc vui lòng sử dụng hotline 0909.895.806 nếu cần hỗ trợ.

                                                                                                                 Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị