Thông báo nộp luận án tiến sĩ thông qua đường bưu điện

Do tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện tinh thần của chỉ thị 10/CT-UBND, từ ngày 22/06/2021 Thư viện Khoa học Tổng hợp nhận nộp luận án tiến sĩ thông qua đường bưu điện hoặc có thể trực tiếp đến Thư viện nộp tại Phòng Bảo vệ - Cổng số 69 Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1.
Khi nộp luận án các anh/ chị cần ghi rõ thông tin cá nhân theo biên nhận yêu cầu (tập tin đính kèm) và kèm theo bao thư đã dán sẵn tem, ghi đầy đủ thông tin người nhận. Sau khi nhận được Luận án, Thư viện sẽ tiến hành gửi biên nhận lại theo địa chỉ đã ghi trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc. Chi phí bưu điện sẽ do người nhận thanh toán.
Thông tin nhận Luận án: 
Thư viện Khoa học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Hành Chính Tổng hợp
Số 69 Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 
Phòng Hành Chính Tổng hợp - (028) 3.8225.055 - line 230; 272

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806