THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA SHUBKIDS

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, Thư viện tạm ngưng phục vụ tại chỗ tại phòng Đọc Thiếu nhi – Shubkids từ ngày 06/05/2021 cho đến khi có thông báo mới. 
- Trong thời gian này, phòng Đọc Thiếu nhi – Shubkids chỉ phục vụ tài liệu mượn về.
- Trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ hotline: 0909.895.806
    Mong quý bạn đọc thông cảm

         
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806