THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA PHÒNG DỊCH

   Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, Thư viện tạm ngưng phục vụ từ 02/02/2021 cho đến khi có thông báo mới. 
     - Trong thời gian này, Thư viện sẽ phục vụ tài liệu điện tử qua website của Thư viện: https://thuvientphcm.gov.vn.
     - Trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ hotline: 0909.895.806
 Mong quý bạn đọc thông cảm 
         
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị