THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN SỬ DỤNG THẺ THƯ VIỆN

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN SỬ DỤNG THẺ THƯ VIỆN

Kính thưa Quý Bạn đọc,

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM trong thời gian qua nhiều lần phải ngưng một phần hoặc ngưng toàn bộ các dịch vụ tại thư viện theo tinh thần chỉ đạo chung của Sở Văn hóa và Thể thao và của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay, thư viện sẽ điều chỉnh (lùi) thời hạn hết hạn thẻ của bạn đọc 05 tháng (tính theo thời gian thư viện phục vụ gián đoạn hoặc đóng cửa, từ 08.5 đến 04.10.2021). Cụ thể như sau:

  • Đối với bạn đọc có thẻ thư viện còn hạn sử dụng trên 5 tháng (tính đến ngày 08.5), sẽ được hệ thống tự động lùi thời hạn hết hạn thẻ là 05 tháng.
  • Đối với bạn đọc có thẻ thư viện còn hạn sử dụng dưới 5 tháng (tính đến ngày 08.5), sẽ được hệ thống tự động lùi thời hạn hết hạn đúng bằng thời gian còn được sử dụng của thẻ (đến ngày 08.5.2021).
  • Đối với bạn đọc có thẻ thư viện đã hết hạn (tính đến 08.5.2021), vui lòng liên hệ bộ phận cấp thẻ làm thủ tục gia hoặc làm thẻ mới theo chính sách cấp thẻ bình thường.
  • Thời gian bắt đầu áp dụng: ngày 05/10/2021.

Mong Quý bạn đọc thông cảm.

Mọi góp ý vui lòng liên lạc qua email: gslhcm@thuvientphcm.gov.vn; hotline: 09 09 895 806

 

                                                                        THU VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị