Kết quả Hội thi "Đại sứ Văn hóa đọc" lần thứ 2, năm 2020

Ban tổ chức công bố kết quả Hội thi "Đại sứ Văn hóa đọc" cấp thành phố, lần thứ 2, năm 2020.

Thư mời sẽ được gửi đến các em học sinh đạt giải.

Xem danh sách kết quả tại đây.

Bài viết liên quan

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806