Thư viện thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2022

THÔNG BÁO


Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc:
Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ ngày 01/01/2022
   Lý do:  Nghỉ Tết Dương lịch 2022 theo quy định.
Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 02/01/2022
                                                                                                                                                                                      THƯ VIỆN KHTH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806