THÔNG BÁO

 Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM thông báo về việc tạm ngưng phục vụ các không gian đọc như sau:
+ Phòng Dịch vụ Tham khảo, Phòng đọc Thiếu nhi, Phòng đọc Thanh Thiếu niên: từ 9g00 - 12g00 ngày 02/03/2024
+ Phòng Triển lãm và Trưng bày: từ ngày 02/03/2024 – 08/03/2024 
- Lý do: 
+ Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Áo dài và hoa” lần thứ X, năm 2024;
+ Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Thư viện.

Rất mong nhận được sự thông cảm của quý bạn đọc. Trong thời gian trên, bạn đọc vui lòng sử dụng các không gian đọc khác của Thư viện.

Trân trọng thông báo!
 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị