Thông báo sửa chữa bãi xe

THÔNG BÁO

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc: 

Thư viện đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp bãi xe phía sau.
Trong thời gian này bạn đọc vui lòng để xe theo hướng dẫn của nhân viên bãi xe. 

Kính mong Quý bạn đọc thông cảm vì sự bất tiện này.

THƯ VIỆN KHTH
 

* Bãi xe sau khi nâng cấp sẽ được trang bị mái che như hình:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806