THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc thời gian nghỉ Tết Dương Lịch: 

Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM.


*Đối với các tài liệu đến hạn trả rơi vào thời gian nghỉ Tết, quý bạn đọc vui lòng đến trả sau ngày 02/01/2023, thư viện không tính phí quá hạn. 

Các thông tin khác, xin vui lòng tham khảo trên website thư viện, địa chỉ: https://www.thuvientphcm.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại (+84) 909 895 806 để được hỗ trợ.
 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị