THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc:

   Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ ngày 21/04/2021

   Lý do:  Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo quy định.

   Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 22/04/2021.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806