THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2022 VÀ 01/05/2022

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc:
Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ từ 30/04/2022 đến 01/05/2022
Lý do:  Nghỉ lễ 30/04 và 01/05 theo quy định. 

Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 02/05/2022 
 
THƯ VIỆN KHTH

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806