THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

   Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc:
  Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ từ 01/05/2021 đến 02/05/2021
   Lý do:  Nghỉ lễ 30/04 và 01/05 theo quy định. 
   Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 03/05/2021 
 

                                                                                                  THƯ VIỆN KHTH

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806