THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA KIỂM KÊ SHUB KIDS 2023

THÔNG BÁO
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM xin trân trọng thông báo:

1. Phòng Đọc Thiếu nhi tạm ngưng phục vụ từ ngày 14/08/2023 đến ngày 25/08/2023
2. Ngày thứ 7, 19/8/2023Chủ nhật, 20/8/2023, phòng Đọc Thiếu nhi phục vụ bình thường.

Lý do: Kiểm kê, sắp xếp tài liệu.

Từ 9h00 ngày 26/08/2023, phòng Đọc Thiếu nhi mở cửa trở lại.

Mong quý bạn đọc thông cảm.
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM

 

* Phòng Đọc Thiếu nhi vẫn nhận trả các tài liệu mượn đến hạn, trong giờ hành chính.
*Các thông tin khác, xin vui lòng tham khảo trên website thư viện, địa chỉ: https://www.thuvientphcm.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại
(+84) 909 895 806 để được hỗ trợ.

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị