TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE

Thời  gian 3 ngày : 28/09 – 30/9/2020
Nội dung: Thư viện KHTH tập huấn cho cán bộ thư viện tỉnh Bến Tre về công tác số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu; Kỹ năng xử lý ảnh và dựng phim.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806