SAIGON SEPTEMBRE 45

SAIGON SEPTEMBRE 45

Tác giả: Trần Tấn Quốc; Tựa của: Nam Quốc Cang
Nơi xuất bản: Sài Gòn
Nhà xuất bản: Báo “Việt Thanh” xuất bản
Năm xuất bản: 1947
Số trang: 76 trang
Khổ: 19 x 13 cm
Tóm tắt: Lịch sử không bao giờ còn lặp lại một sự kiện hết sức lạ lùng: Ngày 2.9.1945, nhân dân cả nước tề tựu lắng nghe Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát ra từ hà Nội, nhưng lúc ấy tại Sài Gòn đã đúng giờ nhưng không ai nghe được (về sau mới biết là đài Hà Nội bị phá, không phát sóng được). Ngay lập tức, anh em Xứ ủy và Ủy ban Hành chánh đã cử ông Giàu - với cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam bộ - bước lên lễ đài tuyên bố độc lập. Bản “tuyên ngôn” ứng khẩu của ông đã được các nhà báo tốc ký và ngày hôm sau đăng trên báo chí Sài Gòn. Sự kiện này đã được nhà báo kỳ cựu Trần Tấn Quốc ghi rõ trong tập sách Saigon septembre 45 và Hội thảo của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sau này cũng đã xác nhận.

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806