DỊCH VỤ MƯỢN VỀ

1. Giới thiệu dịch vụ:
Phục vụ nhu cầu mượn tài liệu về của bạn đọc. 

2. Đối tượng phục vụ:
Bạn đọc có thẻ thư viện (còn hạn sử dụng) và đăng kí các gói dịch vụ mượn tài liệu của thư viện.
(Địa chỉ đăng ký thẻ trực tuyến: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register)

3. Quy trình/điều kiện phục vụ:
- Bạn đọc lựa chọn mượn tài liệu ở kho mở (tài liệu có nhãn màu xanh, tự chọn trên kệ) hoặc tài liệu thuộc hệ thống kho đóng (tra cứu tại đây và viết phiếu yêu cầu).
- Tài liệu chỉ có 01 bản tại tất cả các kho sẽ không phục vụ mượn về.
- Số tài liệu bạn đọc được mượn về sẽ áp dụng theo các mức gói dịch vụ mượn bạn đọc đã đăng kí.

3.1. Quy trình mượn:
Bước 1: Đưa phiếu yêu cầu (đối với tài liệu ở kho đóng) hoặc tài liệu đã chọn (kho mở) và thẻ thư viện cho thủ thư tại quầy. 
Bước 2: Nhận biên lai mượn tài liệu.
Bước 4: Nhận và kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi quầy.

3.2. Quy trình trả:
Bước 1: Trả tài liệu và biên lai mượn tài liệu cho thủ thư tại quầy.
Bước 2: Thanh toán tiền quá hạn (nếu có)

3.3. Gói dịch vụ mượn tài liệu:
Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu về nhà sẽ đăng ký dịch vụ mượn tài liệu về nhà với các gói dịch vụ mượn như sau:

- 200.000 VNĐ/ 1 năm (được mượn tối đa 02 tài liệu/ 1 lần mượn và tổng giá tiền sách không quá 300.000 VNĐ/ 1 lần mượn.)
- 300.000 VNĐ/ 1 năm (được mượn tối đa 03 tài liệu/ 1 lần mượn và tổng giá tiền sách không quá 450.000 VNĐ/ 1 lần mượn.)

- 500.000 VNĐ/ 1 năm (được mượn tối đa 05 tài liệu/ 1 lần mượn và tổng giá tiền sách không quá 750.000 VNĐ/ 1 lần mượn.)

Lưu ý:
- Giữ kỹ biên lai mượn tài liệu; 
- Thời gian mượn giữ sách tối đa 30 ngày. 
- Tài liệu quá hạn trả (quá 30 ngày) sẽ đóng tiền quá hạn: 2.000đ/ ngày/ cuốn.
- Đối với tài liệu bị mất, quý bạn đọc sẽ phải thanh toán theo cách tính như sau: 
      Giá tài liệu + 30.000VNĐ bao gồm: 
      + Giá  tài liệu: tính theo giá bìa (tài liệu mới); hoặc giá được thư viện quy định tùy theo giá trị (đối với tài liệu cũ).
      + 30.000VNĐ: chi phí xử lý nghiệp vụ tài liệu.

4. Tài nguyên thông tin và các thiết bị hỗ trợ:
4.1. Vốn tài liệu:

- Kho mở: Có khoảng 40.000 bản sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học (bao gồm sách ngoại văn) của 4 năm gần nhất.
- Kho đóng: khoảng 500.000 bản sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học (bao gồm sách ngoại văn), sách ký gởi của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức lương nông thế giới (FAO), Liên Hiệp Quốc về giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB), sách của Tổng lãnh sự Pháp (CF), sách của thành phố San - Francisco (CF)...

4.2. Thiết bị hỗ trợ:
- Hệ thống máy tính tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC). - Hướng dẫn tra cứu
- Hệ thống wifi miễn phí.

5. Thời gian phục vụ:
- Thứ Hai - Thứ Năm     : từ 7g30 đến 19g00
- Thứ Bảy và Chủ Nhật  : từ 9g00 đến 17g00
- Đóng cửa                     : Thứ Sáu và các ngày lễ
                        
6. Thông tin liên hệ:
Phòng Đọc tổng hợp - bộ phận mượn trả tài liệu - Thư viện KHTH TP. HCM
Số điện thoại: (028) 38 225 055 – 267
Email: phongmuon@thuvientphcm.gov.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị