DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ

1. Giới thiệu dịch vụ:
Phục vụ bạn đọc đến thư viện đọc tài liệu, khai thác thông tin tại phòng đọc.

2. Đối tượng phục vụ:
Bạn đọc có thẻ thư viện. (còn hạn sử dụng)

(Địa chỉ đăng ký thẻ trực tuyến: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register)

3. Quy trình/điều kiện phục vụ:
Tại phòng đọc chung bạn đọc được phép đọc sách tại các kho của thư viện:
- Kho mở (kho tự chọn) với hơn 30.000 sách được bổ sung vào thư viện từ 4 năm trở lại đây (sách mới trong vòng 4 năm). Sách được sắp xếp theo môn loại trên các dãy kệ tại phòng đọc chung.
- Kho đóng với hơn 376.340 bản sách được bổ sung vào thư viện từ 4 năm trở về trước. Sách được sắp xếp trong hệ thống 14 tầng kho của thư viện.

3.1. Quy trình mượn - trả tài liệu ở kho mở:
Bước 1: Tra cứu tài liệu cần tìm tại đây.
Bước 2: Tự chọn tài liệu trên kệ. 
Bước 3: Sau khi đọc xong cất sách lại theo vị trí cũ.

3.2. Quy trình mượn tài liệu ở kho đóng:
Quy trình mượn:
•    Bước 1: Điền thông tin tài liệu cần mượn; nộp thẻ thư viện và phiếu yêu cầu tại quầy.

Mẫu phiếu yêu cầu:

•   Bước 2: Nhận sách tại quầy khi được thông báo. (Vui lòng chờ khoảng 15 phút kể từ khi gửi phiếu yêu cầu).
•   Bước 3: Kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi quầy.

Mỗi lần mượn không quá 3 cuốn; không hạn chế số lần đổi tài liệu ở kho đóng.

Quy trình trả tài liệu kho đóng:
          - Trả tài liệu tại quầy.
          - Nhận lại thẻ thư viện.

4. Tài nguyên thông tin và các thiết bị hỗ trợ:
4.1. Vốn tài liệu:
     Kho mở: Có khoảng 16.000 nhan đề / 30.000  bản sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học. Và gần 3.000 nhan đề / 4.000 bản sách ngoại văn.
     Kho đóng: khoảng 376.340 bản sách, được thư viện bổ sung từ 4 năm trở về trước; sách ký gởi của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức lương nông thế giới (FAO), Liên Hiệp Quốc về giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB), sách của Tổng lãnh sự Pháp (CF), sách của thành phố San - Francisco (CF)...

4.2. Thiết bị hỗ trợ:
- Hệ thống máy tính tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC). - Hướng dẫn tra cứu - Hệ thống wifi miễn phí.

5. Thời gian phục vụ:
- Thứ hai - Thứ năm    : từ 7g30 đến 19g00
- Thứ bảy & Chủ nhật  : từ 9g00 đến 17g00
- Thứ sáu và các ngày lễ: Nghỉ  

6. Thông tin liên hệ:
Phòng Đọc  - Thư viện KHTH TP. HCM
Số điện thoại: (028) 38 225 055 - 267

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806