PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC

Phòng Thông tin tư liệu tiền thân là phòng Thư tịch (Thư mục) có nhiệm vụ soạn thảo thư mục, xây dựng cơ sở dữ liệu kho tin của thư viện. Trước nhu cầu thông tin thực tế của bạn đọc tại thư viện và định hướng xây dựng và phát triển một xã hội thông tin. Phòng Thông tin – Tư  liệu đáp ứng dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, góp phần hỗ trợ các thư viện, cơ quan, các nhà nghiên cứu và cá nhân có nhu cầu tìm kiếm các thông tin phức tạp.

1.Chức năng


   Thực hiện biên soạn các sản phẩm thông tin có chất lượng, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiệu quả, tổ chức tra cứu, phục vụ các yêu cầu tìm kiếm thông tin cho bạn đọc đạt kết quả cao, phục vụ tư vấn thông tin và thực hiện các dịch vụ thông tin phong phú đa dạng theo yêu cầu của người dùng tin.


2.  Nhiệm vụ

    - Xây dựng các CSDL thư mục và bài trích từ các báo, tạp chí Việt và ngoại: Indochine Sud Est Asiatique; L’Éveil économique de l‘IndochineBulletin de l''Ecole francaise d''Extrême-OrientJournal officiel de l''Indochine française;; Kinh tế Châu Á; Chuyên đề Khoa học công nghệ.

    - Tổ chức sử dụng hiệu quả các CSDL thông qua nghiên cứu, hướng dẫn người dùng tra cứu các CSDL hiện có tại thư viện.

    - Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin tham khảo phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau từ tin tức thời sự, kinh tế, xã hội đến thông tin về kỹ thuật và các thông tin chuyên ngành.

    - Thực hiện việc Cung cấp thông tin theo yêu cầu dưới nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

    - Biên soạn các sản phẩm thông tin thư mục toàn văn, thư mục chuyên đề, tài liệu địa chí, tập san theo chuyên đề, tổng mục lục các tạp chí, cung cấp cho các đơn vị và các cá nhân dùng tin trong và ngoài nước.

Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn đọc, qua điện thoại hoặc thư điện tử.


3. Quá trình phát triển

Cuối những năm 80 biên mục máy và một số thư mục đã được thực hiện qua máy tính. Thư viện đã xây dựng được mạng cục bộ (LAN) liên kết hoạt động giữa 14 máy tính có trong thư viện, nhờ đó bạn đọc có thể trực tiếp hoặc thông qua cán bộ thư viện để tìm tin, khai thác CSDL sách, báo, CSDL trích báo (tháng 6/1995).

Năm 1997 phòng tiến hành làm Tổng mục lục cho từng loại tạp chí chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Việt.

Năm 1998 nhân kỷ niệm Sài Gòn 300 năm phòng đã biên soạn các thư mục địa chí Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tập với nhiều chủ đề như Lịch sử Sài Gòn, Địa danh – Di tích; Văn hóa nghệ thuật; Nhân vật; Sinh hoạt xã hội; Môi trường sinh thái;…

Năm 2003, việc ứng dụng thông tin đã được phòng xây dựng Thư mục địa chí toàn văn Sài Gòn – TPHCM là sản phẩm địa chí điện tử đầu tiên cung cấp toàn văn bài viết, công chúng muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa Sài Gòn – TPHCM có thể ngồi tại nhà, kết nối qua trang web (www.thuvientphcm.gov.vn) của thư viện để đọc được tất cả.

Năm 2008 phòng đã ứng dụng phầm mềm mã nguồn mở Greenstone cho việc bộ sưu tập số toàn văn các chuyên đề nhằm đáp ứng việc tra cứu dữ liệu toàn văn phục vụ cho bạn đọc nghiên cứu, người dùng tin.

Trong kế hoạch 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, Phòng Thông tin Tư liệu thực hiện bộ sưu tập các hình ảnh xưa các Tỉnh, Thành và các vùng lân cận trong cả nước. Xây dựng kho tin Tổng mục lục chuyên đề Văn hóa, văn học, xã hội được sưu tầm trên các báo, tạp chí Phụ nữ Tân văn; báo Văn hóa; tạp chí Xưa và Nay; nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng tin.

4. Dịch vụ và sản phẩm thông tin

4.1. Dịch vụ
Thực hiện các dịch vụ Gói thông tin dưới nhiều hình thức:
    - Cung cấp bản sao tài liệu gốc (photocopy, số hóa, đánh máy…)
    - Biên soạn các sản phẩm thông tin theo yêu cầu (thư mục, tổng mục lục)
    - Giúp xác định nguồn gốc thông tin
    - Tìm kiếm và tư vấn thông tin theo chủ đề
    - Hỗ trợ thông tin cho các đề tài nghiên cứu (thông tin dữ liệu, dữ kiện, số liệu, thống kê, khảo sát)
    - Hỗ trợ xử lý thông tin (lập danh mục, tóm tắt, tổng luận, phân tích, dịch thuật, thống kê…)

4.2 Các sản phẩm thông tin hiện có:
    - Thư mục địa chí tóm tắt và toàn văn
    - Thư mục chuyên đề, chuyên ngành tóm tắt và toàn văn
    - Bộ sưu tập số theo chủ đề,  chuyên ngành.
    - Tổng mục lục tạp chí ngoại và Việt 

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết)

Giờ làm việc:
    - Sáng: 7h30 - 11h30
    - Chiều: 13h00 - 17h00

5. Thông tin liên lạc

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Giang
Email: giangtvtphcm@gmail.com
Số điện thoại:  028-38225055 (221)
Phó Trưởng phòng: Võ Hoàng Uyên Thảo
Email: vhuyenthao@gmail.com

6. Một số hình ảnh hoạt động

  

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị