PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I/ Lịch sử hình thành:

Phòng Kỹ thuật công nghệ được sát nhập 02 phòng là: Phòng Tin họcbộ phận Số hóa tài liệu từ ngày 01/01/2019

+ Phòng Tin học được thành lập từ khi thư viện áp dụng máy vi tính vào công tác nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc. Tháng 6/1989 phòng Máy tính được thành lập, đến năm 2005 chính thức mang tên phòng Tin học. Từ khi thành lập tới nay Phòng Tin học không ngừng vận động và phát triển luôn là trung tâm nguyên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ máy tính trong hoạt động thư viện.

+ Bộ phận Số hóa tài liệu: Năm 2006, thư viện lại nhận được sự tài trợ của Tổng lãnh sự quán Hà Lan viện trợ để mua sắm máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyển dạng tài liệu. Dự án này đã giúp cho các nhân viên hiểu rõ cơ cấu vận hành máy, nắm vững qui trình scan – chụp vi phim và tráng rửa phim để việc chuyển dạng tài liệu đạt được năng suất và chất lượng tốt nhất.             

Năm 2013, được sự quan tâm của chính quyền Thành phố, Thư viện đã nhận được dự án đầu tư hệ thống máy scan chuyên dụng từ khổ A4 đến A0 và nâng cấp bộ phận Số hóa của Thư viện thành Trung tâm Tu bổ phục chế và Chuyển dạng tài liệu đạt chuẩn. Dự án này đã hoàn thành cuối năm 2013 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 cho đến nay.             

II/ Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức, quản lý hệ thống thông tin của Thư viện, phát triển hệ thống phần mềm quản trị thư viện, chương trình chuyển đổi số; liên thông, kết nối với hệ thống thư viện công cộng, trường học trên địa bàn Thành phố;

Xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác tài nguyên thông tin số, tài liệu cho người khiếm thị;

Tham mưu, quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động thư viện.  

Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

III/ Thông tin liên lạc:

- Trưởng phòng: Nguyễn Giang Quân

- Điện thoại liên lạc: 028-38225055, số nội bộ:259

- Email: giangquan@thuvientphcm.gov.vn

Một số hình ảnh về phòng Kỹ thuật công nghệ:

(Nhận bộ máy vi tính đầu tiên năm 1989)

   
 

      

Một góc của bộ phận Số Hoá khi được UBND TP. Hồ Chí Minh đầu tư

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị