Lịch sự kiện văn hóa đọc

LỊCH LIVESTREAM THƯ VIỆN (27.12.2021-05.01.2022).

(Bạn đọc vui lòng đăng ký trước 120 phút trước thời gian diễn ra sự kiện,

ưu tiên cho bạn đọc đăng ký sớm)

 

Hoạt động

 

Khung giờ

Link đăng ký

QR đăng ký

PHIM KHOA HỌC - thực hành STEM

Ngày 27.12.2021

9h30-10h30

19h30-20h30

Ngày 28.12.2021

8h30-9h30

19h30-20h30

Ngày 29.12.2021

19h30-20h30

Ngày 30.12.2021

19h30-20h30

Ngày 31.12.2021

8h30-9h30

Ngày 04.01.2022

19h30-20h30

Ngày 05.01.2022

19h30-20h30

 

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1 và 2; Phụ huynh

 

 

https://bit.ly/3my86kC

KHOA HỌC VUI – Chim thăng bằng

Ngày 27.12.2021

15h30-16h30

 

Ngày 03.01.2022

8h30-9h30

 

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1.

 

 

 

https://bit.ly/3szvZw4

KHOA HỌC VUI – Chong chóng

Ngày 28.12.2021

15h30-16h30

 

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1

 

 

https://bit.ly/3HcMqT6

KHOA HỌC VUI – Tên lửa khí

Ngày 29.12.2021

14h00-15h00

Ngày 04.01.2022

15h30-16h30

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1, 2.

 

 

https://bit.ly/3yVQDHC

Kể chuyện sách – Tương tác

Ngày 28.12.2021

14h00-15h00

Ngày 03.01.2022

10h00-11h00

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1.

 

 

https://bit.ly/3pAAJQd

Làm BookMark – Sách Mini

Ngày 27.12.2021

14h00-15h00

Ngày 31.12.2021

15h30-16h30

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1

 

 

https://bit.ly/3HfjVDZ

Hướng dẫn tra cứu CSDL

Ngày 30.12.2021

14h00-15h00

Ngày 05.01.2022

9h30-10h30

Đối tượng dự

Học sinh cấp 1.

 

 

 

https://bit.ly/3yWnzQg

Kỹ năng tra cứu – Đánh giá thông tin

Ngày 02.01.2022

15h30-16h30

Ngày 04.01.2022

9h30-10h30

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 1, 2

 

 

https://bit.ly/3sxCtLK

TALKSHOW: Đọc sách hiệu quả - Liều Vắc xin tinh thần vượt qua đại dịch COVID19

Ngày 29.12.2021

9h00-11h00

Đối tượng dự:

Học sinh, sinh viên;

Người lớn

 

https://bit.ly/3Jl4gF2

STEM - Lập trình CodeKitten (TEKY)

Ngày 27.12.2021

19h30-20h30

Ngày 30.12.2021

15h30-16h30

Ngày 02.01.2022

14h00-15h00

 

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 2.

 

 

https://bit.ly/3ennj3l

STEM - Thiết kế 3D Tinkercad

Ngày 28.12.2021

10h00-11h00

Ngày 31.12.2021

9h30-10h30

Ngày 04.01.2022

14h00-15h00

Đối tượng dự:

Học sinh cấp 2.

 

 

 

https://bit.ly/3HeZ0AX

TALKSHOW – Quyển sách này nên đọc như thế nào

Ngày 02.01.2022

9h00-11h00

 

Đối tượng dự:

Học sinh, phụ huynh

Nhân viên thư viện

 

https://bit.ly/3ponXnE

TALKSHOW – Gõ cửa thế giới đọc của trẻ

Ngày 02.01.2022

19h30-21h00

Đối tượng dự:

Học sinh, phụ huynh

Nhân viên thư viện

 

 

https://bit.ly/3mxPOQr

TALKSHOW – Cần làm gì để sẵn sàng trở lại trường trong “Bình thường mới”

Ngày 31.12.2022

14h00-15h00

Đối tượng dự:

Học sinh, phụ huynh

Giáo viên

 

 

https://bit.ly/3qoHpQz

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806