LE VIEUX TONKIN 1884 - 1889

LE VIEUX TONKIN 1884 - 1889

Tác giả : CLAUDE BOURRIN Nhà xuất bản : Sài Gòn Năm xuất bản : 1935

Sách nói về các họat động thể thao, kịch nghệ, thú tiêu khiển của xã hội thượng lưu ở  Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19

Tập 1884-1889: Mô tả bộ mặt của Hà Nội vào năm 1885; cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu vào thời kỳ đó.

Nơi xuất bản:    Sài Gòn

Năm xuất bản:   1935

Số trang:  218 trang

Hotline hỗ trợ
0909.895.806