Lễ Tổng kết và Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Lễ Tổng kết và Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 diễn ra vào lúc 9g00, ngày 12/07/2020 (Chủ nhật) tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Thư mời sẽ được gửi đến các em học sinh đạt giải.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806