HOÀNG TRIỀU NGỌC ĐIỆP: Bộ sách viết tay gồm 3 quyển, ghi chép gia phả của Hoàng tộc triều Nguyễn

HOÀNG TRIỀU NGỌC ĐIỆP: Bộ sách viết tay gồm 3 quyển, ghi chép gia phả của Hoàng tộc triều Nguyễn

Ngôn ngữ: Hán Nôm
Năm xuất bản: 
Quyển 1 & 2: Khoảng từ năm 1841 – 1847
Quyển 3: Khoảng từ năm 1885 – 1888    
Nơi xuất bản:  tại cung Đông Các
Khổ sách: 32 X 18,5 cm
Tóm tắt: 
Quyển 1: ghi chép khá đầy đủ tiểu sử của 9 đời chúa Nguyễn; (bắt đầu từ chúa Nguyễn Kim đến chúa Nguyễn Phúc Thuần). 
Quyển 2: chép lại rõ từ chúa Nguyễn Phúc Luân (cha vua Gia Long) đến vua Hàm Nghi. Tiểu sử, sự nghiệp các vua được ghi chép rõ và kỹ. Nhiều chi tiết cần được công bố.
Quyển 3: ghi chép tiểu sử của vua Đồng Khánh (1885 –1888), có lẽ sách được chép trong đời vua này. Đây là bộ sách rất cần cho ngành sử học vì có nhiều tài liệu chưa được công bố,  nhiều chữ có thể đính chính những sai lầm như tên chúa, tên vua bị phiên âm sai.

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806