Tuyển dụng - Việc làm

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO V/v TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

18/05/2023
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ: số 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38.225.055; hoặc địa chỉ email: thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

11/01/2022
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

06/12/2021
Ngày 03/11/2021, Thư viện Khoa học Tổng hợp đã tiến hành đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi trên Báo Sài Gòn Giải phóng

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/11/2021
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

08/12/2020
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

17/11/2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

09/10/2020
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Hotline hỗ trợ
0909.895.806