Tuyển dụng - Việc làm

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

10/08/2023
Thư viện Khoa học Tổng hợp thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức năm 2023 và nội dung tài liệu tham khảo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

10/02/2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

11/01/2022
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

06/12/2021
Ngày 03/11/2021, Thư viện Khoa học Tổng hợp đã tiến hành đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi trên Báo Sài Gòn Giải phóng

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/11/2021
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

08/12/2020
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

17/11/2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

09/10/2020
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Hotline hỗ trợ
0909.895.806