Thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 03/11/2021, Thư viện Khoa học Tổng hợp đã tiến hành đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi trên Báo Sài Gòn Giải phóng trong 01 ngày (từ ngày 03/11/2021 - 03/12/2021) và đăng trang thông tin điện tử (website) của Thư viện. Tuy nhiên, tính đến nay Thư viện chưa nhận đủ hồ sơ yêu cầu, do đó Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn xét tuyển viên chức từ ngày 07/12/2021 - 07/01/2022.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị