PHÒNG HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ MẠNG LƯỚI

1. Lịch sử hình thành:

Năm 1973, Thư viện Quốc Gia (miền Nam Việt Nam) đã có phòng Thư viện Lưu động, được thành lập theo Nghị định điều hành số 239/QVK/VH/NĐ ngày 01 tháng 6 năm 1973, theo đó “Ấn định sự thiết lập thư viện lưu động nhằm mục đích phục vụ đồng bào trong thủ đô, trước khi nới rộng địa bàn hoạt động đến các tỉnh lỵ hay thị xã, quận và xã ấp”. Phòng Thư viện lưu động thời điểm đó có khoảng 12.000 sách người lớn và 6.000 sách trẻ em. Số sách này được luân phiên chở đến 11 quận trong đô thành để cho đồng bào mượn đọc trong vòng một tuần lễ.

Năm 1976, toàn Thành phố có 18 thư viện ở tất cả 18 quận huyện nội thành và 300 phòng đọc sách ở các phường xã, các tủ sách ở khu kinh tế mới và các hợp tác xã ngoại thành. Đây là loại hình thư viện mới hình thành sau giải phóng. Thời gian đầu, 1976 – 1977, các thư viện quận huyện nhận tài liệu theo phương thức bổ sung tập trung từ Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Thư viện Quốc gia II) theo kinh phí bao cấp nên các loại sách cần thiết khá đầy đủ. Trụ sở của các thư viện đều ở các vị trí trung tâm, thuận lợi việc đi lại của người dân.

Năm 1988, phòng Mạng lưới - Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng kiêm phụ trách phòng.

Những năm 1992-1997, phòng Văn hóa Quần chúng của Sở Văn hóa Thông tin phụ trách việc theo dõi hoạt động của thư viện quận huyện, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố chỉ còn nhiệm vụ hỗ trợ nghiệp vụ.

Từ tháng 5 năm 1997, Sở Văn hóa Thông tin giao lại việc theo dõi hoạt động thư viện quận huyện cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố. Từ đây, hoạt động của các thư viện quận huyện dần đi vào nề nếp, hệ thống thư viện công cộng tại Thành phố đã phủ khắp từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện, phường xã, trở thành một trong những thiết chế văn hóa có nhiều hoạt động, loại hình và dịch vụ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 2466/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Mạng lưới đổi tên thành phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ và Mạng lưới.

2. Chức năng nhiệm vụ của phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ và Mạng lưới:

  • Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng vốn tài liệu luân chuyển, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở;
  • Tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị quận huyện phục vụ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, trại giam;
  • Hướng dẫn nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu với các thư viện do cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập;
  • Tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên;
  • Tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới.

3. Phụ trách phòng, thông tin liên lạc:

Một số hình ảnh hoạt động của phòng:

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị