PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I/ Lịch sử hình thành:

Phòng Kỹ thuật công nghệ được sát nhập 02 phòng là: Phòng Tin họcbộ phận Số hóa tài liệu từ ngày 01/01/2019

+ Phòng Tin học được thành lập từ khi thư viện áp dụng máy vi tính vào công tác nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc. Tháng 6/1989 phòng Máy tính được thành lập, đến năm 2005 chính thức mang tên phòng Tin học. Từ khi thành lập tới nay Phòng Tin học không ngừng vận động và phát triển luôn là trung tâm nguyên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ máy tính trong hoạt động thư viện.

+ Bộ phận Số hóa tài liệu: Năm 2006, thư  viện lại nhận được sự tài trợ của Tổng lãnh sự quán Hà Lan viện trợ để mua sắm máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyển dạng tài liệu. Dự án này đã giúp cho các nhân viên hiểu rõ cơ cấu vận hành máy, nắm vững qui trình scan – chụp vi phim và tráng rửa phim để việc chuyển dạng tài liệu đạt được năng suất và chất lượng tốt nhất.             

Năm 2013, được sự quan tâm của chính quyền Thành phố, Thư viện đã nhận được dự án đầu tư hệ thống máy scan chuyên dụng từ khổ A4 đến A0 và nâng cấp bộ phận Số hóa của Thư viện thành Trung tâm Tu bổ phục chế và Chuyển dạng tài liệu đạt chuẩn. Dự án này đã hoàn thành cuối năm 2013 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 cho đến nay.             

II/ Chức năng nhiệm vụ:

  • Chức năng:

  Duy trì và phát triển hệ thống thông tin của hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện số theo các chuẩn nghiệp vụ, thống nhất và dễ dàng chia sẻ, tập trung cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ, tư vấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện số cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, các thư viện bạn.

Đề xuất giải pháp, tham gia thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin, thư viện số tại của hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Thực hiện các hoạt động và dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp nhằm phục vụ, chia sẻ và bảo quản lâu dài.

  • Nhiệm vụ:

 Quản trị hệ thống mạng của hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Xây dựng và quản lý hệ thống cổng thông tin của hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các bộ phận, phòng ban trong hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung nhằm khai thác tốt các cơ sở dữ liệu điện tử có tại hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống thư viện công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm, nghiên cứu các ứng dụng mới, công nghệ mới.

Tập huấn, tham gia đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên của hệ thống Thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh, các dự án và thư viện bạn.

Chuyển dạng tài liệu sang định dạng số hóa phù hợp ưu tiên đối với các tài liệu quí hiếm, giòn nát theo tiêu chí của thư viện

Tổ chức tập huấn chuyên đề số hóa cho nhân viên trong và ngoài thư viện.

III/ Thông tin liên lạc:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cư

- Điện thoại liên lạc: 028-38225055, số nội bộ:220

- Email:vancu@thuvientphcm.gov.vn

Một số hình ảnh về phòng Kỹ thuật công nghệ:

(Nhận bộ máy vi tính đầu tiên năm 1989)

   
 

      

Một góc của bộ phận Số Hoá khi được UBND TP. Hồ Chí Minh đầu tư

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị