Phòng ban

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Thư viện Khoa học Tổng hợp đáp ứng nhu cầu đọc cho người dùng với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

PHÒNG MẠNG LƯỚI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO

PHÒNG MẠNG LƯỚI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO

Từ tháng 5 năm 1997, Sở Văn hóa Thông tin giao lại việc theo dõi hoạt động thư viện quận huyện cho Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, từ đây, hoạt động của các thư viện quận huyện dần đi vào nề nếp, hệ thống thư viện công cộng tại Thành phố đã phủ khắp từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện, phường xã. Trở thành một trong những thiết chế văn hóa có nhiều hoạt đ...

PHÒNG BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

PHÒNG BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

- Xây dựng phương án, tổ chức phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất việc gây hại đến tài liệu trong thư viện. - Bảo quản, duy trì tình trạng vật lý của tài liệu luôn trong tình trạng tốt nhất nhằm phục vụ bạn đọc. - Chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp nhằm phục vụ, chia sẻ và bảo quản lâu dài.

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; quản trị mạng; quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; chuyển dạng tài liệu để lưu giữ bản gốc; xây dựng thư viện số đáp ứng nhu cầu nhiều người sử dụng cùng lúc, mọi lúc một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả. Chuyển dạng tài liệu sang định dạng số hóa ph...

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC

Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu Thư viện; tố chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu Thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; phục vụ tài liệu hạn chế cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu có công văn yêu cầu tìm kiếm tư liệu; xây dựng bản tin phục vụ ...

PHÒNG XỬ LÝ TÀI LIỆU

PHÒNG XỬ LÝ TÀI LIỆU

Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ Thư viện.

PHÒNG BỔ SUNG

PHÒNG BỔ SUNG

Xây dụng vốn tài liệu Thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phưorng, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806