Hướng dẫn

Hiển thị
CÁCH TRA CỨU SACHWEB.VN

CÁCH TRA CỨU SACHWEB.VN

CÁCH TRA CỨU SACHWEB.VN

HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÌM TÀI LIỆU  THUỘC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÌM TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

1. Giới thiêu về Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thư viện công cộng TP. HCM.
- Hệ thống TVCC TP. HCM bao gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp (được xem là thư viện trung tâm); kết nối với hệ thống 24 thư viện quận huyện thông qua Website và hệ phần mềm quản lý thư viện tập trung.
- Thông qua Website và công cụ tra cứu (OPAC), bạn đọc bất kỳ đâu cũng có thể tìm, định vị được tài liệu mình c...

Hotline hỗ trợ
0909.895.806