HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÌM TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH

1. Giới thiêu về Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thư viện công cộng TP. HCM.

- Hệ thống TVCC TP. HCM bao gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp (được xem là thư viện trung tâm); kết nối với hệ thống 21 thư viện quận huyện và Thành phố Thủ Đức thông qua Website, hệ phần mềm quản lý thư viện tập trung.

- Thông qua Website và công cụ tra cứu (OPAC), bạn đọc bất kỳ đâu cũng có thể tìm, định vị được tài liệu mình cần tìm đang được lưu giữ tại thư viện nào trong toàn hệ thống, từ đó giúp bạn đọc thuận tiện trong việc sử dụng tài liệu và các dịch vụ thư viện khác.

2. Giài thích từ ngữ:

- OPAC (Online Public Access Catalog): Mục lục tra cứu trực tuyến – là công cụ cho phép bạn đọc tìm thông tin các nguồn tài liệu hiện có tại các thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng.

Kho mở: Hình thức kho tự chọn, bạn đọc được phép chọn tài liệu trực tiếp trên kệ sách. Thông thường kho mở được bố trí ngay tại không gian đọc của bạn đọc nhằm tuận tiện cho việc tiếp cận với tài liệu.

Kho đóng: Sách được lưu trữ trong các kho không gần không gian ngồi đọc (thường là sách/ tài liệu cũ hoặc nhiều bản), bạn đọc mượn tài liệu tại kho này cần điền thông tin vào Phiếu Yêu cầu, sau đó thủ thư sẽ lấy giúp bạn.

- Sẵn sàng phục vụ (Đọc/ Mượn): Tài liệu được phép đọc tại chỗ hay mượn về nhà.

- Phục vụ tại chỗ: Tài liệu chỉ được phép đọc tại thư viện.

- Chỉ phục vụ xe lưu động: Tài liệu phục vụ cho các chuyến xe lưu động của thư viện, không phục vụ cho bạn đọc tại thư viện hoặc mượn về nhà.

- Đang xử lý kỹ thuật: Tài liệu đang trong dây chuyền xử lý nghiệp vụ, tạm thời bạn đọc chưa sử dụng được (thông thường là sách/ tài liệu mới về).

3. Mô tả về giao diện tìm kiếm:

Vào địa chỉ: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/

Vùng 1: Vào đây chọn thư viện bạn cần tìm tài liệu. Bạn có thể tìm trên 1 hoặc nhiều thư viện (hệ thống bao gồm TV Khoa học Tổng hợp và 24 thư viện quận huyện của TP. Hồ Chí Minh.

Vùng 2 và Vùng 3: Bạn đọc tìm kiếm/ tra cứu thông tin tại đây.

(chi tiết hướng dẫn phần sau).

4. Phương pháp tìm tài liệu: hướng dẫn tìm tài liệu tại Vùng 2 hoặc Vùng 3.

4.1 Tìm kiếm cơ bản (đơn giản) tại Vùng 2:

- Chọn loại hình tài liệu bạn muốn tìm, mặc định là Toàn bộ

- Sau khi chọn loại hình tài liệu phù hợp, bạn nhập vào cụm từ/ thuật ngữ cần tìm.

. Ví dụ 1: tìm tài liệu là SÁCH về Nam bộ có tại Thư viện KHTH, xem mô tả bên dưới:

 

à Kết quả sẽ tập hợp tất cả các biểu ghi là SÁCH về Nam bộ của hiện có tại TV KHTH.

. Ví dụ 2: tìm tài liệu (tất cả các dạng) về Nam bộ có tại Thư viện KHTH. Kết quả sẽ là tập hợp các biểu ghi của tất cả các dạng tài liệu (Sách; Báo; Bài trích; Luận án, Bản đồ, …) về Nam bộ có tại Thư viện KHTH.

4.2 Tìm kiếm nâng cao tại Vùng 2:

Trong trường hợp bạn đọc có yêu cầu tìm cụ thể hơn, có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao. Bạn đọc cần sử dụng nhiều thông tin hơn cho việc tìm kiếm. Ví dụ: Cần tìm tài liệu trong nhan đề có chứa cụm từ “giáo dục” và (AND) Tiêu đề đề mục có chứa cụm từ “Hồ Chí Minh” (tại/ ở TP. Hồ Chí Minh), xem mô tả:

Thêm nữa, bạn đọc có thể chọn Thêm Giới hạn để đưa thêm các điều kiện lọc nhằm tìm chính xác tài liệu mình cần.

4.3 Các phương pháp tìm khác (sử dụng Vùng 3)

Công cụ tra cứu tại Vùng 3 cho phép bạn đọc tìm kiếm, truy cập đến Cơ sở dữ liệu của thư viện theo nhiều cách thức khác nhau.

 

ĐỀ MỤC: Tìm duyệt theo đề mục các trường biên mục.

 

TÀI LIỆU SỐ: Tìm và đọc trực tuyến tài liệu số (toàn văn hoặc tóm tắt).

 

 

THEO ĐỀ MỤC

BÁO/TẠP CHÍ ĐỊNH KỲ: trong mục TÀI LIỆU GIẤY

 

TÌM KIẾM NÂNG CAO: sử dụng toán tử kết hợp thuật ngữ/ trường để tìm kiếm (tương tự 4.2)

 

TÀI LIỆU HÁN NÔM: Tìm và đọc trực tuyến tài liệu Hán Nôm (toàn văn hoặc tóm tắt).

 

LIÊN THƯ VIỆN Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện khác trong nước hoặc trên thế giới qua giao thức Z39.50.

 

 

BÁO – TẠP CHÍ: Tìm kiếm chi tiết tài liệu Báo/ Tạp chí

 

BÁO TAP CHÍ ĐIỆN TỬ: Tìm và đọc trực tuyến tài liệu toàn văn hoặc tóm tắt.

 

TÌM KIẾM NÂNG CAO: trong mục TÀI LIỆU GIẤY.

 

 

 

5. Mô tả giao diện kết quả:

Kết quả tìm kiếm có thể sẽ nhiều (số lượng biểu ghi lớn), do hiện nay CSDL tập trung của cả hệ thống thư viện công cộng, vì vậy bạn đọc cần xem xét để lọc bớt kết quả bởi các Menu chức năng bên trái màn hình.

Lọc theo:

Đối tượng – Vị trí

Dạng tài liệu

Tác giả

Tiêu đề chủ đề

Nhà Xuất bản

Năm xuất bản

Phân loại

Tùng thư, …

 

6. Định vị tài liệu cần mượn

4. Thư viện

5. Kho lưu trữ 6. Ký hiệu sách/ Vị trí sách 7. Trạng thái

Thư viện hiện lưu trữ tài liệu

Kho mở I: tự chọn tại kệ sách phòng đọc chung.

Doanh Nhân: tự chọn tại Phòng Doanh Nhân.

Các kho khác: Ví dụ: Kho 1, Kho 7, … thuộc kho đóng, bạn đọc cần điền thông tin vào Phiếu Mượn Tài liệu nộp phiếu tại Quầy.

Số màu đỏ (hàng dưới) chỉ vị trí sách trên kệ.

Sách trên kệ nhãn xanh được phép mượn về.

Sách nhãn trắng được đọc tại chỗ.


 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị