CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC:

   Giám đốc: Ông Lê Ngọc Hân
   Điện thoại: (84.028) 38 225 055 - 212
   Email:        ngochan@thuvientphcm.gov.vn
     
   Phó Giám đốc: Ông Vĩnh Quốc Bảo
   Điện thoại: (84.028) 38 255 055 - 209
   Email:        quocbao@thuvientphcm.gov.vn

   Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mai Thy
   Điện thoại: (84.028) 38 255 055 - 231
   Email:        maithy@thuvientphcm.gov.vn

 

HỆ THỐNG PHÒNG BAN:

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có 08 phòng như sau:
    - Phòng Hành chính - Tổng hợp
    - Phòng Bổ sung
    - Phòng Xử lý tài liệu
   - Phòng Phục vụ bạn đọc : Phòng đọc Tổng hợp, phòng Báo - Tạp chí, phòng đọc Tra cứu thông tin và Dịch vụ tham khảo S.Hub, phòng Doanh nhân, phòng Đọc Thiếu nhi - S.hub Kids, phòng Đọc chuyên biệt
    - Phòng Thông tin - Thư mục
    - Phòng Kỹ thuật Công nghệ
    - Phòng Bảo quản và Tổ chức Kho tài liệu
    - Phòng Mạng lưới Phong trào


 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị