Giới thiệu

Những câu hỏi bạn đọc hay tìm

Giấy khen của Chủ tịch Tỉnh Xiêng Khoảng – Lào tặng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM năm 2017 :

Xác lập kỷ lục năm 2008 về “ Bức tranh Vẽ bằng màu sáp màu dài nhất Việt Nam" :

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC : Thư viện Khoa học Tổng hợp đáp ứng nhu cầu đọc cho người dùng với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH : Năm 1868, Thư viện các Đô đốc, Tống đốc Nam Kỳ (hay Tư viện Soái phủ Nam Kỳ) được thành lập theo sắc lệnh của Phó Đô đốc Ohier. Năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC : Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu Thư viện; tố chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu Thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; phục vụ tài liệu hạn chế cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu có công văn yêu cầu tìm kiếm tư liệu; xây dựng bản tin phục vụ ...

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ : Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; quản trị mạng; quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; chuyển dạng tài liệu để lưu giữ bản gốc; xây dựng thư viện số đáp ứng nhu cầu nhiều người sử dụng cùng lúc, mọi lúc một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả. Chuyển dạng tài liệu sang định dạng số hóa ph...

PHÒNG BỔ SUNG : Xây dụng vốn tài liệu Thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phưorng, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP :

PHÒNG XỬ LÝ TÀI LIỆU : Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ Thư viện.

PHÒNG MẠNG LƯỚI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO : Từ tháng 5 năm 1997, Sở Văn hóa Thông tin giao lại việc theo dõi hoạt động thư viện quận huyện cho Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, từ đây, hoạt động của các thư viện quận huyện dần đi vào nề nếp, hệ thống thư viện công cộng tại Thành phố đã phủ khắp từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện, phường xã. Trở thành một trong những thiết chế văn hóa có nhiều hoạt đ...

Hotline hỗ trợ
0909.895.806