Giới thiệu

Những câu hỏi bạn đọc hay tìm

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÌM TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH : 1. Giới thiêu về Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thư viện công cộng TP. HCM. - Hệ thống TVCC TP. HCM bao gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp (được xem là thư viện trung tâm); kết nối với hệ thống 24 thư viện quận huyện thông qua Website và hệ phần mềm quản lý thư viện tập trung. - Thông qua Website và công cụ tra cứu (OPAC), bạn đọc bất kỳ đâu cũng có thể tìm, định vị được tài liệu mình c...

HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP : HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

CÁCH TRA CỨU SACHWEB.VN : CÁCH TRA CỨU SACHWEB.VN

PHÒNG BỔ SUNG : Xây dụng vốn tài liệu Thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phưorng, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP :

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC : Thư viện Khoa học Tổng hợp đáp ứng nhu cầu đọc cho người dùng với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH : Năm 1868, Thư viện các Đô đốc, Tống đốc Nam Kỳ (hay Tư viện Soái phủ Nam Kỳ) được thành lập theo sắc lệnh của Phó Đô đốc Ohier. Năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ : Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; quản trị mạng; quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; chuyển dạng tài liệu để lưu giữ bản gốc; xây dựng thư viện số đáp ứng nhu cầu nhiều người sử dụng cùng lúc, mọi lúc một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả. Chuyển dạng tài liệu sang định dạng số hóa ph...

VAI TRÒ NHIỆM VỤ : Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là thư viện của các Ðô đốc Thống đốc, được thành lập vào năm 1868. Trước năm 1975 có tên gọi Thư viện Quốc gia của Nam Việt Nam. Tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 1968 và hoàn thành vào năm 1972. Hiện nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày...

Hotline hỗ trợ
0909.895.806