GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

Tác giả: Trịnh Hoài Đức (3 tập)
Nơi xuất bản: Sài Gòn
Năm xuất bản: 1972
Khổ: 23 x 15 cm
Tóm tắt: Bộ Gia Định thành thông chí là một quyển địa chí của Trịnh Hoài Đức (1765-1825) viết về miền đất Gia Định bằng chữ Nho và chữ Nôm, là một sử liệu quan trọng về Nam bộ Việt Nam thời nhà Nguyễn. Đây là một công trình có giá trị cao về lịch sử, địa lý và văn hóa của Nam Bộ . Tập sách ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, việc thành lập các trấn, thành trì, cũng như về phong tục tập quán, tính cách và sinh hoạt của người dân Nam Bộ từ thời Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất này từ năm 1698 cho đến những năm đầu thế kỷ XIX. Gia Định hay Gia Định thành ban đầu vốn là tên gọi để dùng toàn bộ khu vực miền Nam Việt Nam.
Tập thượng: gồm 2 quyển
        + Quyển 1: Tinh dã chí, viết về vị trí đất Gia Định so với các vì sao theo thiên văn cổ cũng như phân tích khí hậu vùng đất này.
        + Quyển 2: Sơn xuyên chí, mô tả núi, sông Gia Định theo từng trấn
Tập trung: quyển 3 là cương vực chí, ghi chép lịch sử khai phá vùng đất Gia Định của các chúa Nguyễn, dẫn nhiều từ Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, có những tài liệu độc đáo về các cuộc gặp giữa các chúa Nguyễn và các vua Cao Miên.
  Phần sau chép về cương vực đất Gia Định và các trấn với danh sách các phủ, huyện, tổng, xã, thôn, lân. Phần về trấn Hà Tiên có những tư liệu độc đáo về quan hệ với Cao Miên và Xiêm La.
Tập hạ: gồm 3 quyển:
        + Quyển 4: phong tục chí, nói về các tập tục, cách ăn mặc, nhà cửa, tín ngưỡng, lễ tết, hội hè trong toàn cõi Gia Định, và những phong tục đặc sắc của mỗi trấn.
        + Quyển 5: Vật sản chí, nói về nông sản, tình tình ruộng đất, giống lúa và hoa màu, lâm sản, thổ sản, thủy sản... của đất Gia Định
        + Quyển 6: Thành trì chí, giới thiệu về vị trí, giới hạn, quy mô các thành, trấn và huyện lỵ, đồn, lũy, đền, chùa, cầu, chợ, phố xá…

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806