GIA ĐỊNH BÁO

GIA ĐỊNH BÁO

Chủ biên người Việt đầu tiên:  Trương Vĩnh Ký
Định kỳ:  Hàng tuần, ra ngày thứ ba
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Nơi xuất bản:  Sài Gòn
Năm xuất bản đầu tiên: 1865
Khổ báo:  32 x 24 cm
Tóm tắt: Báo chia làm 2 phần: phần công vụ và phần tạp vụ.
Phần Công vụ: gồm các nghị định, các đạo dụ, các tin dây thép của hãng thông tấn Hanas’, tin tức về cấp bằng, thăng chưc, đổi chỗ, cho nghỉ việc và các loại biên bản của Hội đồng sở hạt….
Phần Tạp vụ: gồm những mục của Chính phủ; các lời dạy bảo, các lời rao có tính cách hành chánh liên quan tới thuế má, giá gạo, hàng hóa, trích lục các báo cáo về tình hình canh nông, kỹ nghệ, thương mại của các địa phương ….

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806