DICTIONARIUM ANNAMITICUM LUSITANICUM, ET LATINUM OPE SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE IN LUCEM AB

DICTIONARIUM ANNAMITICUM LUSITANICUM, ET LATINUM OPE SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE IN LUCEM AB

Tác giả : Alexandre De Rhodes NXB :
Đang có tại thư viện
Hiện không có
Hiện không có

Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes, nhà truyền giáo, người đã chuyển cách tiếng Việt bằng mẫu tự Latinh

Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes, nhà truyền giáo, người đã chuyển cách tiếng Việt bằng mẫu tự Latinh

Tác giả: Alexandre De Rhodes
Năm xuất bản:  1651
Nhà xuất bản:  in tại nhà in FR. Vincentius Fanus
Số trang: 629 trang, mỗi trang in thành 2 cột; tổng số từ: 6.052 từ, không kể các ví dụ.
Khổ sách:  21cm x 19cm

Sách đạt giải “Sách độc đáo, quý hiếm” tại cuộc thi “Những cuốn sách vàng” lần thứ nhất năm 2002.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806