DỊCH VỤ MỚI CHO BẠN ĐỌC - PHÒNG ĐỌC THIẾU NIÊN (TEEN'S READING ROOM)

     Từ ngày 4 tháng 12 năm 2023, Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM đưa vào phục vụ Phòng Đọc Thiếu niên – Teen’s Reading room, bạn đọc thiếu niên (tuổi Teen) sử dụng không gian để đọc tài liệu, học tập, nghiên cứu và giải trí với hình thức tự phục vụ, tự hoạt động, sáng tạo theo hướng dẫn.

     Mô hình hoạt động dưới hình thức tự phục vụ, giúp bạn đọc thiếu niên phát triển trách nhiệm công dân, tự làm chủ, tự quản lý, tự do sáng tạo, học tập, tìm kiếm tài liệu, sử dụng các dịch vụ của thư viện, tự tổ chức các hoạt động học tập nhóm, vận hành theo hướng dẫn của thủ thư.

          - Phục vụ nhu cầu đọc sách, sáng tạo, tự chủ, cho bạn đọc thiếu niên từ 13 – 16 tuổi.

          - Tổ chức hướng dẫn các dịch vụ của thư viện.

          - Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức sự kiện, thảo luận nhóm, thuyết trình...

          - Cung cấp máy tính, máy tính bảng tra cứu tài liệu

          - Phục vụ các bộ sưu tập tài liệu về khoa học, STEM

          - Các bộ cờ giải trí, rèn luyện trí não. 

     Bạn đọc có thể xem thông tin chi tiết tại đây.

     Hoặc quét mã QR: 

     Một số hình ảnh của phòng Đọc Thiếu niên - Teen's Reading room:

 

 


 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị