DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ

1. Giới thiệu dịch vụ:
Phục vụ bạn đọc đến thư viện đọc tài liệu, khai thác thông tin tại phòng Đọc Tổng Hợp.

2. Đối tượng phục vụ:
Bạn đọc có thẻ thư viện. (còn hạn sử dụng) 


3. Quy trình/điều kiện phục vụ:
Tại phòng Đọc Tổng Hợp hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm và mượn đọc tài liệu tại các kho của thư viện như sau:
- Kho Mở (kho tự chọn) với hơn 36.000 bản sách được bổ sung vào thư viện từ 4 năm trở lại đây (sách mới trong vòng 4 năm). Sách được sắp xếp theo môn loại trên các dãy kệ tại phòng Đọc Tổng Hợp.
- Hệ thống các kho Đóng với gần 500.000 bản sách, được sắp xếp lưu trữ trong hệ thống 14 tầng kho của thư viện.

3.1. Quy trình mượn - trả tài liệu ở kho mở:
Bước 1: Tra cứu tài liệu cần tìm 
tại đây.
Bước 2: Tự chọn tài liệu trên kệ. 
Bước 3: Sau khi đọc xong cất sách lại theo vị trí cũ.

3.2. Quy trình mượn, trả tài liệu ở kho đóng:
 * Mượn tài liệu:
•    Bước 1: Điền thông tin tài liệu cần mượn; gửi thẻ thư viện và phiếu yêu cầu tại quầy.

Mẫu phiếu yêu cầu:

 

•   Bước 2: Nhận sách tại quầy khi được thông báo. (Vui lòng chờ khoảng 15 phút kể từ khi gửi phiếu yêu cầu).
•   Bước 3: Kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi quầy.

Mỗi lần mượn không quá 3 cuốn; không hạn chế số lần đổi tài liệu ở kho đóng.

* Trả tài liệu kho đóng:
          - Trả tài liệu tại quầy.
          - Nhận lại thẻ thư viện.

4. Tài nguyên thông tin và các thiết bị hỗ trợ:
4.1. Vốn tài liệu:

Kho Mở: Có khoảng 21.000 nhan đề / 36.000 bản sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, và gần 1.500 nhan đề / 3.000 bản sách ngoại văn.
Kho Đóng: gần 500.000 bản sách xuất bản trong và ngoài nước; sách ký gởi của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức lương nông thế giới (FAO), Liên Hiệp Quốc về giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB), ...

4.2. Thiết bị hỗ trợ:
- Hệ thống máy tính tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC). - 
Hướng dẫn tra cứu 

- Hệ thống wifi miễn phí.

5. Thời gian phục vụ:
- Thứ Hai - Thứ Năm    : từ 7g30 đến 19g00
- Thứ Bảy & Chủ nhật  : từ 9g00 đến 17g00
- Thứ Sáu và các ngày lễ: Đóng cửa  

6. Thông tin liên hệ:
Phòng Đọc Tổng Hợp  - Thư viện KHTH TP. HCM
Số điện thoại: (028) 38 225 055 - 267

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị