DỊCH VỤ CHO BẠN ĐỌC - PHÒNG THIẾU NIÊN

PHÒNG ĐỌC THIẾU NIÊN

1. Chức năng:

Phòng Đọc Thiếu niên (Teen's Reading Room), phục vụ bạn đọc thiếu niên đến thư viện đọc tài liệu, học tập, nghiên cứu và giải trí. Được tổ chức với hình thức tự phục vụ.

2. Dịch vụ

2.1. Đọc tại chỗ và Mượn về:

     Phục vụ bạn đọc thiếu niên đến thư viện đọc sách, học tập và giải trí tại Phòng đọc Thiếu niên theo giờ phục vụ của thư viện với hình thức tự phục vụ, tự hoạt động, sáng tạo theo hướng dẫn.

     Mượn về nhà: bạn đọc hoặc phụ huynh có thể đến mượn tài liệu về nhà đọc theo qui định phục vụ tại đây.

2.2. Sử dụng máy tính, máy tính bảng:

     Bạn đọc tự vận hành, sử dụng máy tính, máy tính bảng và truy cập internet cho việc học và tìm kiếm thông tin theo quy định phục vụ tại đây

2.3. Tổ chức triển lãm, giới thiệu sách:

     Triển lãm, giới thiệu sách theo định kỳ 

2.4. Tổ chức các buổi sinh hoạt:

     Tổ chức sinh hoạt chủ điểm và các hoạt động kỹ năng STEM.

     Tổ chức chương trình hè. 

     Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa và tiết học ngoài nhà trường theo nhu cầu.

3. Đối tượng phục vụ:

     Bạn đọc thiếu niên từ 13 – 16 tuổi

     Các nhóm bạn đọc đăng ký thông qua các trường THCS và THPT 

4. Quy trình/ hướng dẫn sử dụng:

     Sử dụng các dịch vụ theo lịch phục vụ của thư viện

     Bạn đọc tham khảo quy trình và hướng dẫn sử dụng phòng Đọc Thiếu niên tại đây. 

5. Thời gian phục vụ

     - Thứ Hai – Thứ Năm: Từ 7g30 – 17g00

     - Thứ Bảy và Chủ nhật: Từ 9g00 - 17g00

     - Thứ Sáu và các ngày lễ: đóng cửa

6. Thông tin liên lạc

     - Chị Lê Ngọc Cẩm Dung 

     - Điện thoại liên lạc: (028) 38225055 – 213

     - Website: www.thuvientphcm.gov.vn

     - E-mail: s-hubkids@thuvientphcm.gov.vn

Lưu ý: 

Phòng Đọc có camera giám sát để theo dõi và hỗ trợ bạn đọc.

Bạn đọc tự tổ chức và vận hành các dịch vụ với sự hỗ trợ của thủ thư. 

Tuân theo nội quy và các hướng dẫn sử dụng.

 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị