Cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968 - 2008

Cuộc Tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968 - 2008

      

      Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được xem là một thắng lợi có tầm vóc lớn về chiến thuật của quân và dân ta trước đế quốc Mỹ, tạo tiền đề quan trọng để Mỹ xuống thang chiến tranh tại Việt Nam, đi đến vòng đàm phán tại Hội nghị Paris 1973. Tính tất yếu trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, do kẻ thù thường chủ quan trước dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất nên không đánh giá hết tinh thần yêu nước và khả năng chiến đấu anh dũng của nhân dân ta vì vậy thường thất bại thảm hại . Thư mục “Tết Mậu Thân 1968” gồm hơn 1000 nhan đề, bằng tiếng Việt, Anh, Pháp được sưu tầm và chọn lọc từ sách, báo, tạp chí được lưu trữ tại Thư viện Khoa học thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806