CHUYÊN ĐỀ: "SÁCH, PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG"

 

Vào lúc 14 giờ ngày 20/10/2022, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sách, phụ nữ và cuộc sống”. Tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, Tiến sĩ khoa học Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, nguyên Giám đốc – Tổng Biên Tập của Nhà Xuất Bản Trẻ đã có những chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt quá trình làm việc và cho ra những tác phẩm ý nghĩa đến với người đọc. 

Tiến sĩ được xem là người phụ nữ có ảnh hưởng trong các hoạt động đọc sách:

  • Thành viên sáng lập và quản lý đường sách Thành phố Hồ Chí Minh - Địa điểm tham quan du lịch, mạn đàm về sách cho người dân Thành phố.
  • Người phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam làm việc với tác giả xúc tiến mua bản quyền thành công tác phẩm Harry Potter dịch và xuất bản tại Việt Nam. Tiếp theo sau đó là một loạt các tác phẩm nước ngoài nổi tiếng khác.
  • Người sáng lập và điều hành các dự án về sách.
  • Tiến sĩ Khoa học Lịch sử dấn thân trong con đường lựa chọn, và có sức lan tỏa rộng lớn đến người trẻ trong việc thực hiện đưa sách phục vụ cộng đồng.

 

Một số hình ảnh buổi nói chuyện:


Tiến Sĩ Quách Thu Nguyệt chia sẻ các kỷ niệm với sách cùng bạn đọc

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

Tác giả cuốn sách" Hồi ký gánh gánh gồng gồng" -  Nữ đạo diễn Xuân Phượng chia sẻ

cảm xúc với bạn đọc tại buổi nói chuyện

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt và nữ đạo diễn Xuân Phượng, giao lưu với bạn đọc và chụp ảnh kỉ niệm

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị