CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC PHỤC VỤ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHO BẠN ĐỌC THIẾU NHI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Sáng ngày 17/08/2022 Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện và thư viện trường học của tỉnh Bình Thuận.
Nội dung chương trình tập huấn: Công tác phục vụ và tổ chức các hoạt động cho bạn đọc thiếu nhi.
Thời gian tập huấn: 16/8/2022 -  17/08/2022. 
Địa điểm: Thư viện tỉnh Bình Thuận. Số  286 Trần Hưng Đạo, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
Tham gia tập huấn gồm có:

  • Bà Đỗ Thị Mai Loan, Phó trưởng phòng Phục vụ Bạn đọc, Thư viện KHTH Tp.HCM
  • Bà Lâm Thị Ngọc Thư, Phụ trách phòng Đọc Thiếu Nhi, Thư viện KHTH Tp.HCM.
  • Và viên chức thư viện cấp huyện và thư viện trường học của tỉnh Bình Thuận.

Một số hình ảnh của ngày tập huấn:

 

Bà Đỗ Thị Mai Loan - Phó Trưởng Phòng Phục vụ Bạn đọc Thư viện KHTH Tp.HCM
giới thiệu
chuyên đề tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi

 

Phát biểu chia sẻ kinh nghiệm

Trao đổi kinh nghiệm thảo luận nhóm

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị