CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – KỸ NĂNG KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG PHỤC VỤ HỌC TẬP TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

         Thực hiện chương trình phối hợp giữa Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện tỉnh Bình Phước trong việc tổ chức mở lớp tập huấn cho nhân viên các trường học trên địa bàn thị xã Phước Long.

         Sáng ngày 29/08/2022 Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện tỉnh Bình Phước và  Phòng Giáo dục thị xã Phước Long tổ chức lớp tập huấn “Thư viện trường học thân thiện – Kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu trên không gian mạng phục vụ học tập” cho một số Viên chức thư viện các trường học trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Thời gian tập huấn: 29/8/2022 - 31/8/2022.
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Tham gia tập huấn gồm có:
•    Ông Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh;
•    Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Thư viện KHTH Tp.HCM;
•    Bà Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng phòng Mạng lưới, Thư viện KHTH Tp.HCM;

•    Bà Lâm Ngọc Thư, Cán bộ phục vụ bạn đọc, Thư viện KHTH Tp.HCM;

 Và hơn 30 viên chức Thư viện Trường TH và THCS trên địa bàn thị xã Phước Long.

Nội dung đợt tập huấn:

•    Tổ chức không gian thư viện ở lớp, ở trường thân thiện, phù hợp với đối tượng phục vụ; 
•    Kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công cụ tra cứu, khai thác thông tin; 
•    Kỹ năng chọn lọc và tổ chức các nguồn lực hữu ích cho thư viện; 
•    Kỹ năng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội của Google.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Bà Ngô Thị Minh Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ông Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn chuyên đề tra cứu, khai thác và tổ chức các nguồn lực hữu ích.

Bà Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng phòng Mạng Lưới, Thư viện KHTH Tp.HCM hướng dẫn chuyên đề cách tổ chức không gian thư viện ở lớp, ở trường thân thiện.

Ông Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh cùng với Bà Ngô Thị Minh Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806