Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đời thường

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đời thường

Tác giả : Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn Nhà xuất bản : Hà Nội ĐKCB : VV 2333/2022

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại, người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Quyển sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đời thường là những câu chuyện về tấm gương đạo đức của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại đồng thời cũng là tấm gương đạo đức tiêu biểu để mọi người có thể học theo để làm một người công dân tốt hơn.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806