Bộ Sưu tập số

Bộ Sưu tập số "Dân tộc thiểu số"

       Bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề dân tộc thiểu số ở nước ta đã được Hồ Chí Minh đặt ra và giải quyết trên một bình diện mới: “Đoàn kết vì sự phát triển của các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trung tâm” phản ánh những nhu cầu cơ bản của các dân tộc thiểu số, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Đảng và Nhà nước ta đã tập trung phát triển kinh tế – xã hội miền núi, các vùng dân tộc thiểu số nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa – xã hội cho đồng bào dân tộc. Thư viện Khoa học Tổng hợp – TPHCM  xin giới thiệu nội dung các văn bản, hình ảnh, bài nghiên cứu về dân tộc thiểu số. Nội dung tài liệu được sắp xếp theo các chủ đề  biên mục tài liệu trên CD – Rom, phục vụ độc giả có nhu cầu sử dụng vào việc học tập, nghiên cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng.


Hotline hỗ trợ
0909.895.806