Bộ sưu tập số : Chính sách kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Bộ sưu tập số : Chính sách kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

    Đồng bằng Sông Cửu Long là trung tâm nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Hằng năm cung cấp một lượng lúa gạo, nông sản, thủy hải sản, trái cây... rất lớn cho thị trường trong và ngoài nước. Để thúc đẩy nền nông nghiệp ở vùng này phát triển lên một tầm mới cần phải có những chính sách đột phá từ chính phủ và các cơ quan ban ngành nhằm xây dựng những trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp. Qua đó ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào việc phát triển nông, ngư nghiệp của vùng và đưa ngành kinh tế nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đứng đầu cả nước và vươn ra thế giới.

    Bộ sưu tập số gồm 1.000 bài nghiên cứu về kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ các tạp chí kinh tế, tạp chí khoa học trên khắp cả nước nhằm giúp cho những nhà đầu tư, nhà nghiên cứu, học giả trong quá trình tìm hiểu, khai thác và phát triển vùng đất này .

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806