Phòng đọc tài liệu hạn chế

Đọc tài liệu Hạn chế được phục vụ trong phòng Đọc Hán nôm (tại tầng 1), diện tích  130m2, có sức chứa 50 chỗ ngồi.
    Với chức năng tổ chức sử dụng và quản lý tài liệu xuất bản trước năm 1975, tài liệu có nội dung hạn chế, tài liệu quý hiếm, dạng giấy, điện tử và vi phim; Phục vụ bạn đọc khai thác, sử dụng tài liệu theo qui định của Nhà nước.

     Đối tượng phục vụ: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, các tổ chức hoặc cá nhân cần nghiên cứu các đề tài cấp quốc gia…
     Điều kiện: Bạn đọc cần phải có công văn của cơ quan chủ quản, ghi rõ nội dung, đề tài, thời gian cần nghiên cứu (xem công văn mẫu).

 Vốn tài liệu hạn chế - Quý hiếm: 674.237 bản.
     Trong đó:
      - Sách18.752 cuốn
      - Báo – Tạp chí4.210 nhan đề/570.971 bản.
      - Bản đồ789 bản.
      - Công báo69 nhan đề/74.832 bản
      - Nhạc5.085 bản.
      - Luận văn Quốc gia hành chính3.808 cuốn

Thông tin liên hệ :
      - Liên hệ Thủ thư
      - Điện thoại: (028) 38 225 055 nhấn số nội bộ 246
      - E-mail:  phongdochannom@thuvientphcm.gov.vn

Hotline hỗ trợ
0909.895.806