TRIỂN LÃM KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911 - 5/6/2020)

Chào mừng 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) cũng như tích cực đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thư viện KHTH TPHCM đã triển lãm các chủ đề về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm bôn ba ở nước ngoài đi tìm đường cứu nước cùng các tác phẩm và bài viết của Bác về đại đoàn kết, xây dựng Đảng.

Đi qua nhiều nước, trải qua nhiều công việc khác nhau và tìm hiểu tình hình cách mạng thế giới, cuộc hành trình vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là bài học về sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, nhưng vẫn một lòng hướng về tổ quốc về dân tộc ở quê hương.

Sau khi trở về nước việc xây dựng một Đảng lãnh đạo trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt, theo Bác “Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân” và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những tác phẩm chính luận nổi tiếng của Bác Hồ như “Tuyên Ngôn Độc Lập”, “Sửa Đổi Lối Làm Việc”, “Cương Lĩnh Chính Trị”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” … luôn làm kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình vận dụng về chủ trương, đường lối trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Triển lãm diễn ra từ ngày 3/6-10/6/2020 đã thu hút nhiều bạn đọc và cán bộ nhân viên Thư viện đến xem.

Bạn đọc xem tài liệu
Bạn đọc xem tài liệu triển lãm

thu thu

          Cán bộ nhân viên đọc tài liệu triển lãm

 

  

 

   

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806