Triển khai chương trình hỗ trợ Thư viện Tỉnh Xiêng Khoảng – Lào nâng cấp thư viện

    Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Tp. HCM, Thự viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM triển khai dự án nâng cấp cho Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng – Lào. Đợt nâng cấp lần này bao gồm nhiều hoạt động/ hạng mục như:
- Thiết lập Phòng đọc Đa phương tiện với qui mô 15 máy tính kết nối mạng internet; 02 tivi màn hình lớn 55 inches
- Thiết lập Phòng đọc cho người khiếm thị với 04 máy tính cài đặt phần mềm chuyên dụng; máy đọc sách nói kỹ thuật số, vốn tài liệu cho người khiếm thị bao gồm sách nói, sách chữ nổi, …
- Thiết lập Phòng đọc Tổng hợp mở với sức chứa khoảng 20.000 bản sách.
- Tập huấn kiến thức và kỹ năng cho cán bộ thư viện Xiêng Khoảng các kỹ năng tổ chức phục vụ các dịch vụ trên.
Dự án được triển khai làm 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 từ 14.12. đến hết 27.12.2019;
+ Giai đoạn 2 từ ngày 15.2.2020 đến hết 28.2.2020 (dự kiến)
Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác TV KHTH (Giai đoạn 1)


Hướng dẫn sơ bộ tra cứu tài liệu thông qua hệ thống máy tính tại Thư viện Xiêng Khoảng

Thu âm sách nói cho người khiếm thị (thiếu nhi Xiêng Khoảng đến đọc sách thu âm)

Hướng dẫn một qui trình hồi cố tài liệu

Được biết năm 2017, Thư viện Khoa học Tổng hợp cũng đã triển khai thiết lập Phòng Đọc Thiếu nhi cho Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng. Hiện nay thư viện phục vụ mỗi tuần hơn 500 lượt bạn đọc.


Thiếu nhi Xiêng Khoảng đọc sách tại Phòng đọc Thiếu nhi

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806