Phục vụ nghiên cứu (Hạn chế - Hán nôm)

1. Giới thiệu dịch vụ:

Phục vụ bạn đọc khai thác, sử dụng tài liệu theo qui định của Nhà nước.

2. Đối tượng phục vụ:

  • Tài liệu Hán Nôm: phục vụ cho bạn đọc có thẻ đọc hoặc thẻ liên kết.

  • Tài liệu Hạn chế: Nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu có công văn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Quy trình/điều kiện phục vụ:

4.1. Tài liệu Hán Nôm:

Bước 1: Tra cứu tài liệu tại đây

Bước 2: Lấy tài liệu trên kệ theo số thứ tự.

Bước 3: Sau khi đọc xong, cất sách trên kệ theo đúng vị trí ban đầu.

4.2. Tài liệu Hạn chế:

Điều kiện: Bạn đọc cần phải có công văn của cơ quan chủ quản, ghi rõ nội dung, đề tài, thời gian cần nghiên cứu.

Mẫu công văn tải tại đây

4. Dịch vụ cung cấp cho bạn đọc

4.1. Dịch vụ không thu phí:

  • Wifi.
  • Đọc tại chỗ.

Lưu ý: Bạn đọc không tự ý sao chụp tài liệu trong phòng.

4.2. Dịch vụ có phí :

Sao chụp tài liệu: 10.000đ / file. 

5. Tài nguyên thông tin và các thiết bị hỗ trợ:

5.1. Tài nguyên thông tin:

Tài liệu Hán Nôm: khoảng 1.000 bản sách.

Tài liệu Hạn chế: 674.237 bản

Trong đó:
      - Sách: 18.752 cuốn.
      - Báo – Tạp chí: 4.210 nhan đề/570.971 bản.
      - Bản đồ: 789 bản.
      - Công báo: 69 nhan đề/74.832 bản.
      - Nhạc: 5.085 bản.
      - Luận văn Quốc gia hành chính: 3.808 cuốn.

5.2. Các thiết bị hỗ trợ:

  • 3 máy đọc tài liệu microphim

  • 2 máy đọc tài liệu hạn chế

6. Thời gian phục vụ:

Thứ hai - Thứ năm      : từ 7g30 đến 17g00
Thứ bảy                       : từ 9g00 đến 17g00
Nghỉ                            : Thứ sáu, chủ nhật và các ngày lễ

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Hán Nôm - Thư viện KHTH TP. HCM
Số điện thoại: 028 38225055 - 246

Email: phongdochannom@thuvientphcm.gov.vn

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806